നെയ്യാറ്റിൻകര മാരായമുട്ടത്ത് വാനാക്രൈ ആക്രമണം

നെയ്യാറ്റിൻകര മാരായമുട്ടത്ത് വാനാക്രൈ ആക്രമണം . കരമന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ  എ എസ് ഐ മധു മോഹന്റെ വീട്ടിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത്.

Topics:
Social Icons Share on Facebook Social Icons Share on Google +