നീതി തേടി ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്

ജിഷ്ണു കേസിൽ നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ മഹിജ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും. നിലവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാനാണ് മഹിജയുടെ തീരുമാനം. കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹിജ സിബിഐക്ക് ഉടൻ കത്ത് കൈമാറും.

Social Icons Share on Facebook Social Icons Share on Google +