ഫാഷൻ വീക്കിന്‍റെ ആവേശത്തില്‍ കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാൾ

പ്രമുഖ മോഡലുകളെയും ബ്രാൻഡുകളെയും അണിനിരത്തിയുള്ള ഫാഷൻ വീക്കിന്‍റെ ആവേശത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാൾ. ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന ഫാഷൻ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നാൽപ്പതോളം മോഡലുകൾ നഗരത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു.

Social Icons Share on Facebook Social Icons Share on Google +