‘സമരം നടത്തുന്നതുപോലെ എളുപ്പമല്ല ഭരണമെന്ന് എൽഡിഎഫിന് ബോധ്യമായി’

November 12, 2017

പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയല്ല സർക്കാർ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല.

പടയൊരുക്കം യാത്രയെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢനീക്കം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം യാത്രയെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഡനീക്കം ചില

നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം ജാഥയെ വരവേൽക്കാൻ കണ്ണൂർ ഒരുങ്ങി

നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം ജാഥയെ വരവേൽക്കാൻ കണ്ണൂർ ഒരുങ്ങി. നവംബർ രണ്ടിന് ജില്ലയിൽ

യുഡിഎഫ്‌ പടയൊരുക്കം യാത്ര നാളെ ഉപ്പളയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കും

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ്‌ പടയൊരുക്കം യാത്ര നാളെ കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ

രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് പടയൊരുക്കം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കുള്ള താക്കീതാണെന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് പടയൊരുക്കം സമര ജാഥ കേന്ദ്ര

രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം യാത്ര ഒന്നാം തീയതി മുതല്‍; ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം യാത്ര ഒന്നാം തീയതി കാസർകോട്

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനവഞ്ചനക്കെതിരെ രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന ‘പടയൊരുക്കം’ നവംബർ ഒന്ന് മുതല്‍

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനവഞ്ചനക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന

‘സമരം നടത്തുന്നതുപോലെ എളുപ്പമല്ല ഭരണമെന്ന് എൽഡിഎഫിന് ബോധ്യമായി’

പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയല്ല സർക്കാർ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി

പടയൊരുക്കം യാത്രയെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢനീക്കം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം യാത്രയെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഡനീക്കം ചില

നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം ജാഥയെ വരവേൽക്കാൻ കണ്ണൂർ ഒരുങ്ങി

നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം ജാഥയെ വരവേൽക്കാൻ കണ്ണൂർ ഒരുങ്ങി. നവംബർ രണ്ടിന് ജില്ലയിൽ

യുഡിഎഫ്‌ പടയൊരുക്കം യാത്ര നാളെ ഉപ്പളയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കും

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ്‌ പടയൊരുക്കം യാത്ര നാളെ കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ

രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് പടയൊരുക്കം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കുള്ള താക്കീതാണെന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് പടയൊരുക്കം സമര ജാഥ കേന്ദ്ര

രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം യാത്ര ഒന്നാം തീയതി മുതല്‍; ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം യാത്ര ഒന്നാം തീയതി കാസർകോട്

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനവഞ്ചനക്കെതിരെ രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന ‘പടയൊരുക്കം’ നവംബർ ഒന്ന് മുതല്‍

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനവഞ്ചനക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന